top of page

Hồ sơ công ty

Tên công ty GK Kizuna

Thành lập 2013

Đại diện Hiroshi Toyoda

vị trí            5-2-1 Nodera, Thành phố Niiza, Tỉnh Saitama

Số điện thoại 042-445-3020

Nội dung kinh doanh Lập kế hoạch trang chủ, sản xuất, vận hành, quản lý, bảo trì

Lập trang EC, dịch trang web, hỗ trợ nguồn nhân lực ở nước ngoài cho doanh nghiệp

bottom of page